​Anatomi Revolusi

RM45.00
10 days
9789671441831
In stock
+

Anatomi Revolusi


Penulis: Crane Brinton

Terjemahan daripada: The Anatomy of Revolution

Terjemahan oleh: Harison Sidek

Penerbit: Awal Nahdah Resources

Halaman: 340 m/s

ISSBN : 9789671441831


“Adalah amat berguna untuk mempunyai keselarian-keselarian dalam empat resolusi yang dipilih oleh Encik Brinton – Inggeris, Amerika, Perancis dan Rusia – yang ditunjukkan dengan penuh pengetahuan dan kejelasan sepertimana yang ditunjukkan dalam bahagian-bahagian buku ini. –Hajo Hoborn, The Yale Review