Naratif What I Believe

15/12/2017
by ILHAM Books

Oleh Dr Dzulkefly Ahmad

Terjemahan buku ‘What I Believe’ yang dinamai Apa Yang Saya Yakini oleh Tariq Ramadan, berjaya memaparkan kepada umum khasnya golongan yang skeptik serta penentang gagasan ‘Multiculturalisme’ atau kehidupan harmoni antara agama-budaya, bahawa keyakinan agama seseorang bukan penghalang buatnya, selaku warganegara yang komited.

​Prakata Manhaj Islah Imam Muhammad Abduh

24/11/2017
by ILHAM Books

Prakata Manhaj Islah Imam Muhammad Abduh

Oleh Ahmad Farouk Musa

“Aku sering kali pergi ke Eropah hanya untuk memperbaharui harapanku untuk merubah keadaan umat Islam ke arah yang lebih baik dengan mereformasi agama yang mereka telah rosakkan, dan untuk memacu mereka kepada pengetahuan tentang urusan mereka sendiri dan kawalan terhadap ini tanpa terlalu terlanjur dan melampau, dan harapan ini akan melemah dalam jiwaku ketika aku pulang ke negaraku sendiri lantaran semua kezaliman yang aku temui, dengan kesulitan yang getir yang aku hadapi, kejahatan yang aku lihat lantaran pengabaian umat Islam terhadap kelebihan mereka sendiri, permusuhan mereka terhadap diri mereka, keghairahan mereka yang besar untuk menguatkan cengkaman penindas mereka ke atas mereka, dan kecintaan mereka pada penghambaan yang semberono pada mereka. Tetapi ketika aku kembali ke Eropah, dan menetap di sana selama satu atau dua bulan, harapanku akan kembali semula kepadaku, dan ia akan tampak mudah untuk mencapai apa yang aku fikirkan mustahil.”

– Muhammad Abduh (Mark Sedgwick, Muhammad Abduh. Oxford: Oneworld Publications, 2010: 101)

Kata Pengantar Manhaj Islah Imam Muhammad Abduh

24/11/2017
by ILHAM Books

Kata Pengantar Manhaj Islah Imam Muhammad Abduh

Oleh Ustaz Abdul Ghani Shamsuddin

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

Dr Muhammad Imarah adalah seorang cendekiawan dan pemikir Arab, Muslim yang sangat banyak menulis dan menela’ah tulisan reformis, para ulama’ dan ahli fikir ternama Islam.

Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1931. Sejak belajar di madrasah kampung, beliau telah menghafal al-Qur’an dan membacanya dengan tajwid yang baik. Kepintaran beliau terserlah sejak beliau masih muda. Beliau mula menulis dalam usia muda isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan negara dan bangsa Arab umumnya. Makalah pertama beliau tersiar dalam akhbar “Misr Al-Fatāh” atau (مصر الفتاة) dengan tajuk “Jihad dan Perjuangan Palestin”.

Beliau lulusan Doktor Falsafah dalam bidang ilmu-ilmu Islam dengan takhassus Falsafah Islam di Kuliah Dar Al-Ulum Universiti Kaherah pada tahun 1975. Beliau memiliki ijazah Sarjana Falsafah daripada Fakulti dan Universiti yang sama pada tahun 1970, di samping memegang sijil Sarjana Muda dalam Bahasa Arab dan Ilmu-Ilmu Islam daripada Universiti yang sama dalam tahun 1965.

Al-Qur’an adalah kitab panduan yang amat mengutamakan gerakerja dan bukannya perihal idea semata-mata - Iqbal

05/11/2017
by ILHAM Books

Tidak dapat dinafikan bahawa buku Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan dalam Islam adalah magnum opus atau karya teragung Muhammad Iqbal. Buku ini merupakan himpunan nota dan teks ceramahnya yang menyelusuri persoalan falsafah memperihalkan isu-isu berkaitan ilmu pengetahuan, pengalaman keagamaan, kerohanian, konsepsi ketuhanan, keimanan, roh dan semangat.

Berbekalkan pendidikan yang mendalam tentang sejarah, sastera, manusia dan kerohanian serta prinsip ilmu Barat yang ditempatkan dalam bingkai sekularisme kontekstual dengan moderniti Barat pada masa yang sama kemantapan fahaman dan keyakinan terhadap Al-Qur’an serta tradisi dan naratif Islam terhadap plitik dan tamadun menjadikan Iqbal seorang ahli falsafah yang begitu action oriented.

Dengan itu Iqbal ingin mengemukakan bahawa perubahan, kebebasan dan keabadian asas-asas pegangan hidup adalah amat besar ertinya bagi karamah al-insan atau human dignityseseorang.

Iqbal - Pemikir Rekonstruksi dan Pembaharuan Dalam Islam

05/11/2017
by ILHAM Books

Muhammad Iqbal lahir pada tahun 1877, di wilayah Punjab, kini Pakistan. Berketurunan daripada keluarga Brahmin-Kashmiri yang sangat dihormati, membolehkan Iqbal menerima mutu pendidikan yang cemerlang. Semenjak kecil, Iqbal dididik dengan pelbagai aspek keilmuan, termasuklah ilmu kefalsafahan dan syair Islam, ilmu linguistik bahasa, politik, penulisan sejarah, ilmu kalam dan teologi Islam.

Semasa hayatnya, Iqbal menyeru ke arah re-interpretasi semula ajaran agama untuk mewujudkan institusi politik dan sosial bersesuaian dengan respon dan tuntutan zaman. Beliau percaya dengan proses modenisasi Islam adalah keperluan tunggal ke arah kemajuan umat Islam. Pada cerminan yang lain, pemikiran yang dianjurkan Iqbal bersesuaian untuk memandu kesejahteraan umat Islam menghadapi cabaran kontemporari kala ini.

Ekonomi Pasaran Sosial

04/11/2017
by ILHAM Books

Semakin bebas ekonomi, semakin sosiallah ia,” begitulah ungkapan Ludwig Erhard, Menteri Kewangan pertama Jerman Barat yang dinisbahkan sebagai arkitek Keajaiban Ekonomi (Wirtschaftswunder)negara itu pasca Perang Dunia Kedua.

Apakah kebebasan ekonomi itu dan mengapa persoalan sosial berbangkit?

Hikmah dan Maqasid Pensyariatan Puasa

02/11/2017
by ILHAM Books

Risalah Maqasid Puasa karya Sheikh ‘Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam al-Sulami al-Shafi’i adalah sebahagian daripada kerangka besar maqasid al-shari`ah yang meliputi al-maqasid al-`ulya (objektif tertinggi), al-maqasid al-`ammah (objektif umum), al-maqasid al-khassah (objektif khusus) dan al-maqasid al-juz’iyyah (objektif juz’i). Istilah al-maqasid al-juz’iiyah merujuk pengertian sebab (`illah), hikmah dan tujuan di sebalik sesuatu hukum. Memang setiap hukum syari`at mengandungi hikmah dan matlamat, baik tersurat atau tersirat.

Muhammad Iqbal dan Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan Dalam Islam

27/10/2017
by ILHAM Books

Prakata Penterjemah “Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan Dalam Islam” Muhammad Iqbal

Oleh Maryam Zakiah

Muhammad Iqbal atau lebih dikenali sebagai Allamah Iqbal telah dilahirkan pada tanggal 9 November 1877 di Sialkot, Punjab dan meninggal dunia pada 21 April 1938 di Lahore. Iqbal dianggap secara meluas sebagai pemikir Islam paling asli dan berpengaruh pada zaman moden. Iqbal berdiri di titik pertemuan antara dunia-dunia yang berbeza.

Di satu sisi beliau berdiri di antara dunia kolonialisme British dan India pasca-kolonial. Di sisi lain beliau berdiri di antara tamadun Islam dan Eropah, dan satu sisi lagi di antara tradisi dan modeniti. Iqbal bercita-cita untuk membina jambatan ketika kebanyakan pemikir lain hanya melihat kemustahilan bagi kita untuk mengasimilasikan idea-idea Barat dengan Islam. Iqbal bukan sahaja menjadi ‘bapa spiritual bagi Pakistan’, beliau bahkan telah menjadi penunjuk arah bagi kaum reformis modenis Islam di seluruh dunia. Iqbal melihat bahawa penjajahan kolonial Inggeris bukan sahaja jajahan terhadap agama, malah ranah intelektual dan sosiopolitik telah turut dijajah oleh golongan British Raj.

Ekonomi Pasaran Sosial dan Walter Eucken

24/10/2017
by ILHAM Books

(1)

Saya masih ingat, ketika Pak Khalid Jaafar memberi kata pengantar dalam buku terbitan IKD sempena sambutan 50 tahun ekonomi pasaran sosial, beliau menekankan bagaimana terpisahnya kita dengan idea di luar bahasa Inggeris - dalam kes ini kerana ekonomi pasaran sosial itu muncul dan berkembang di Jerman.

Beliau kemudian meminta saya membaca dan menulis sebuah buku bertajuk Ekonomi Pasaran Sosial: Alternatif untuk Malaysia? yang diterbitkan oleh IKD pada tahun 2011. Ia satu percubaan mentah yang saya akui masih banyak perlu dibaiki. Namun, melaluinya, saya terdedah dengan sejarah negara itu. Tambahan pula saya mempunyai kenalan daripada belahan politik berbeza di negara itu. Saya juga pernah mengikuti kursus asas bahasa Jerman. Meskipun sukar, ianya menarik. Cuma saya perlu lebih tekun untuk menguasainya.

Malaysia Sdn Bhd: Fox guarding the henhouse?

11/08/2017
by ILHAM Books

Malaysia Sdn Bhd: Fox guarding the henhouse?

By Jomo KS

In the late 1980s, the young Terence Gomez proved himself to be the worthy successor to a Malaysian research tradition begun by James Puthucheary in Singapore’s Changi Prison almost three decades earlier.

Gomez single-handedly transformed our understanding of the role of politics in the ownership and control of the Malaysian corporate sector.

Employing novel methods as needed and appropriate, the researcher showed how official policies and institutions had enabled an earlier generation of selected Malay business professionals to take over some commanding heights of the Malaysian economy.