Antara Wasatiyyah dan Ekstremisme Menurut Sheikh Yusof Al-Qaradhawi

11/06/2017
by ILHAM Books

PRAKATA BUKU ISLAM AGAMA WASATIY

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menjadikan makhluk dan menyempurnakannya, selawat dan salam kepada junjungan besar nabi Muhammad s.a.w. serta kepada para sahabat dan seluruh orang yang beriman.

Islam adalah agama suci yang Allah turunkan kepada manusia, segala asas dan dasar syariah ini terkandung didalam kitab sucinya al-Quran dan kitab ini diperincikan pula oleh sunnah Rasulullah s.a.w.

Dua sumber teras ini telah digembeling oleh para ulama Islam pula bagi menghasilkan kefahaman yang sesuai dengan keadaan semasa mereka hidup dan bagi menjadikan kupasan terhadap syariah itu berpijak dibumi yang nyata.

Otto Von Bismarck - Canselor Pertama Jerman dan Tokoh Politik Teragung Kurun Ke-19

13/04/2017
by ILHAM Books

Otto Von Bismarck - Canselor Pertama Jerman dan Tokoh Politik Teragung Kurun Ke-19

Mukhriz Mat Rus, Penterjemah

Barangkali ada yang perikan Otto von Bismarck dengan mudahnya sebagai ‘haiwan politik’ lantaran pendekatan realpotilik yang disandarkan padanya. Pendekatan siasah yang dianggap menuntut pengamalnya untuk sanggup mengorbankan prinsip demi kelansungan dan cita-cita politik. Namun ‘realpolitik’ Bismarck bukan sekadar apa yang cuba diterjemahkan oleh kamus Jerman-Inggeris Langenscheidt sebagai politik yang praktikal, atau politik ikut keadaan, bahkan lebih dari itu. Pada hemat Bismarck, politik adalah satu ‘seni yang munasabah’ dan diterjemahkan dalam segenap perencanaan dan gagasannya sepanjang kerjaya politiknya. Maka adikarya ini menawarkan satu definisi panjang dalam memaknai realpolitik ala-Bismarck.

Perkauman Dalam Dua Wajah

06/02/2017
by ILHAM Books

Apabila pemimpin besar pejuang kemerdekaan tanah air, Dr. Burhanuddin Al-Helmy pada tahun 1945 meneriakkan ‘Di atas robohnnya kota Melaka mari kita tegakkan jiwa merdeka, bersatu padulah seluruh baka’ ia tidak dianggap sebagai perkauman Melayu dan mengundang permusuhan.Ia sekedar untuk menyatu padukan bangsa Melayu yang sedang bergelora menuntut kemerdekaan. Ia diucapkannya di perasmian Parti Kebangsaan Melayu (PKMM).Allahyarham, seorang professional yang dapat diterima oleh pelbagai kaum bukan saja di zamannya, mungkin juga di masa kini kerana sikapnya yang terbuka.Oleh itu isu perkauman yang kini banyak mendominasi wacana pelbagai phak akibat timbulnya pelbagai kejadian dan tanggapan perlu dibahaskan secara ilmu dan rasional.

Generasi Kedua Politikal Islam: Merintis Jalan Menggalas Harapan

30/01/2017
by ILHAM Books

GENERASI KEDUA POLITIKAL ISLAM: MERINTIS JALAN MENGGALAS HARAPAN

Muhammad Luqman bin Ahmad Tarmizi, SISPRO

Olivier Roy dalam bukunya The Failure of Political Islam telah menulis, dengan nada penuh skeptis dan pesimis mengenai gerakan Islam. [1] Salah satu deskripsi beliau mengenai golongan politikal Islam/Islamis/gerakan Islam berbunyi:

Prolegomena Generasi Kedua Poltikal Islam

30/01/2017
by ILHAM Books

Prolegomena Generasi Kedua Poltikal Islam

Fenomena gerakan Islam ataupun yang digelar di dalam dunia akademia sebagai gerakan politikal Islam merupakan fenomena seabad di dalam politik dunia. Bermula dengan seruan islah atau reformasi di penghujung kurun ke-19 oleh gerakan Pan-Islamisme dan juga gerakan kemerdekaan yang dipacu oleh para ulama di negara-negara kaum Muslimin, gelombang tersebut berkembang sehingga menjadi aktor yang mencorakkan politik antarabangsa selaras dengan perkembangan globalisasi di kurun ke-20 dan awal kurun ke-21. Kini, adalah sukar untuk membaca, mendengar dan mengikuti perkembangan politik dan ekonomi dunia tanpa ada isu atau berita yang berkaitan dengan mana-mana gerakan politikal Islam dari serata ceruk bumi.

Konflik Syria: Antara Perang Sekte Dan Percaturan Kuasa Besar

30/01/2017
by ILHAM Books

KONFLIK SYRIA: ANTARA PERANG SEKTE DAN PERCATURAN KUASA BESAR

Muqaddimah

Pertembungan dan krisis adalah sunnah alam yang dijadikan atas sebab musabab melalui ketetapan Allah SWT. Ianya sebagai ujian kepada manusia, ketahanan diri dan membawa perubahan mengikut prinsip sebab musabab tersebut. Allah berfirman yang bermaksud:

Iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar, (mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: "Tuhan kami ialah Allah". Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamaNya (agama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa

Membaca Api dan Cahaya di Malaysia

18/01/2017
by ILHAM Books

Oleh Khairul Anam, Penterjemah Api dan Cahaya

It is written, “In the beginning was the Word.”

How soon I’m stopped! Who’ll help me to go on?

I cannot concede that words have such high worth

and must, if properly inspired,

translate the term some other way.