Blog

07/11/2014
by hairul0088 faizal


My Respect Mayor

01/07/2019
by IB Balai ILHAM .

Pada pandangan saya, buku yang anda tatap ini Memoir Datuk Bandar: Bekerja Dengan Tiga Kerajaan merupakan sebuah catatan kerjaya seorang pegawai tadbir dan diplomatik (PTD) yang bagus dan boleh dijadikan rujukan oleh penjawat awam dan bakal penjawat awam masa hadapan. Buku ini bukan sahaja mencatatkan pengalaman peribadi Dato’ Roslan Sakiman dalam menabur khidmat kepada ketiga-tiga kerajaan – Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan – tetapi turut mencatat sedikit sebanyak sejarah serta perkembangan perkhidmatan dan agensi yang pernah penulis berkhidmat. Menerusi buku ini juga, para pembaca dapat memahami peranan seorang PTD dan mengetahui selok belok cabaran yang dihadapi semasa berkhidmat. Majoriti mengetahui bahawa selain menteri, penjawat awam daripada skim PTD juga mempunyai pengaruh yang tidak kurang besarnya dalam menentukan kemajuan negara.

Ketika Roslan menjadi Datuk Bandar Majis Bandaraya Petaling Jaya, pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor ketika itu berbeza fahaman politik dengan Kerajaan Persekutuan. Ini menuntut kebijaksanaan penjawat awam untuk mengasingkan fahaman politik dengan tugas pentadbiran semasa bekerja. Dalam menyampaikan perkhidmatan, rakyat harus diletakkan sebagai keutamaan.

Murabbi Sepanjang Zaman

14/06/2019
by IB Balai ILHAM .

Rentang waktu usia yang dipinjamkan Allah kepada Ustaz Yahya Othman ialah 1939 – 2012 iaitu selama 73 tahun. Dilahirkan pada tanggal 22 September 1939 di Kampong Labok, Machang, Kelantan dan mendapat pendidikan secara tidak formal dalam sebuah keluarga yang mementingkan pendidikan agama. Seterusnya setelah menginjak usia persekolahan rendah, beliau melanjutkan pendidikan formal di Sekolah Rendah Labok sehingga darjah 2.

Seterusnya pada tahun 1947, dalam usia 8 tahun Ustaz Yahya Othman meneruskan rihlah ilmiyyah beliau di Tanah Haram Mekah. Beliau menyambung persekolahan rendah (ibtidai) dan menengah (thanawi) di Madrasah Darul Ulum ad-Diniah. Guru dan murabbi yang berjasa membentuk jati diri dan keperibadian beliau ialah Syeikh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani yang juga merupakan Mudir (Guru Besar) Madrasah Darul Ulum.

Di kota ilmu yang penuh barakah inilah, Ustaz Yahya berpeluang menadah kitab daripada ulama-ulama besar dan ternama di Masjidil Haram, Mekah antaranya Syeikh Alawi al-Maliki, Syeikh Hasan Masyat, dan Syeikh Muhammad al-Maliki (sekadar menyebut beberapa nama). Semasa menuntut di Darul Ulum, Ustaz Yahya aktif dalam persatuan dan sangat gemar membaca. Di Mekah jugalah, benih Harakah Islamiah mula tumbuh dalam diri beliau yang disemai oleh Syeikh Mustafa as-Sibaei dalam ceramah lawatannya di sana.

Maqasid Shariah Itu Keadilan Bukan Kesamarataan

22/11/2018
by IB Balai ILHAM .

MAQASID SHARIAH ITU KEADILAN BUKAN KESAMARATAAN

Beberapa orang lelaki dan perempuan telah bertanya saya tentang cadangan pindaan akta undang-undang di Tunisia bagi membolehkan pembahagian sama rata kepada lelaki dan perempuan dalam pembahagian harta pusaka atau Faraid. Usaha ini dilakukan oleh pemerintah atas alasan bagi mencapai Maqasid (tujuan) Shariah.

Jawapan saya adalah kesamarataan bukanlah sebahagian daripada Maqasid Shariah dalam perbincangan mengenai pembahagian harta pusaka ini. Maqasid Shariah adalah bagi mencapai keadilan dan kesaksamaan. Benar, semua manusia diciptakan sama rata daripada seorang insan (Adam), mereka juga sama rata dalam konteks tiada orang Arab mempunyai darjat dan kemuliaan yang lebih tinggi daripada bukan Arab dan sebaliknya seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah.

Kesamaan hak ini berlaku dalam konteks kemuliaan manusia, kemampuan untuk melaksanakan suruhan Allah, peluang pahala dan dosa daripada Allah. Manusia juga semuanya sama dari sudut Shariah dan tiada perbezaan dari sudut hak dan tanggungjawab seperti solat, zakat, puasa, dan haji.

Terorisme: Diagnosis dan Penyelesaian

19/11/2018
by IB Balai ILHAM .

Menggunakan jalan keganasan sebagai penyelesaian bagi konflik kemanusian dalam hubungan antara sesuatu pihak dengan yang lain, bukanlah suatu perkara yang baru. Perbuatan memilih pendekatan ganas dalam kalangan penduduk bumi ini bukanlah suatu perkara baru yang mengejutkan setelah kita dengar tentang kisah perbalahan antara dua orang anak Nabi Adam.

Terdapat pelbagai bentuk faktor keganasan. Kadangkala ia berlaku kerana sebab yang besar seperti ingin merampas kerajaan dan kekuasaan, dan kadangkala ia berlaku atas sebab yang remeh seperti berjudi dan berlumba kuda.

Dalam sejarah Arab purba sendiri tertulis tentang perang al-Basūs, suatu perang yang berpanjangan selama 40 tahun antara kabilah yang bersaudara iaitu Taghlib dan Bakar, sedangkan kedua-duanya berbapakan Wā’il. Pergaduhan tersebut berpunca daripada seekor unta betina yang masuk ke kawasan Kulayb lalu Kulayb membunuh unta tersebut.

Antara Nas dan Maslahah

04/10/2018
by IB Balai ILHAM .

Segala puji kepada Allah, Tuhan sekalian alam, Selawat dan Salam ke atas Junjungan Mulia, Penutup kepada para RasulNya, Muhammad SAW, dan kepada keluarganya dan para Sahabat, golongan yang terpuji dan yang murni, dan juga kepada sesiapa yang menuruti mereka dengan ihsan hingga ke hari kiamat.

Saya telah meneliti karya yang ditulis oleh saudara kami, Dr. Ahmad Badri Abdullah, dan mendapati beliau telah memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam rangka pengaplikasian disiplin maqasid al-shari’ah, sebagai sebuah kajian lanjutan berkaitan bidang ilmu maqasid dan pemikiran sistem serta pendekatannya yang bersifat komprehensif dalam menangani sebarang isu. Permasalahan mendesak pada pola pemikiran Muslim dalam era moden ialah pemikiran berbentuk terpisah-pisah, reduksionis serta sempit. Bentuk pemikiran tersebut melihat realiti hanya menerusi limitasi sudut pandang yang sempit, dan hanya menilai sebarang peristiwa melalui perbandingan luaran yang cetek. Pemikiran dalam bentuk ini menatijahkan kebekuan pendirian, dan pandangan serta tafsiran-tafsiran yang tidak kukuh asasnya, malah tidak sabit sama ada dari aspek rasional ataupun Syarak. Pemikiran sebegini sudah tersebar dan kukuh dalam minda sebahagian Muslim yang menyebabkan mereka lemah dalam membezakan antara elemen yang bersifat tetap (thawabit) dengan peruntukan yang berubah-ubah (mutaghairat), juga tidak mempunyai seni mengimbangi antara keduanya agar aspek yang kekal tidak dihapuskan manakala aspek yang berubah tidak dibekukan.

Nas dan Maslahah dalam Perspektif Menang-Menang

04/10/2018
by IB Balai ILHAM .

Bismilliharrahmanirrahim

Karya yang dihasilkan oleh Dr. Ahmad Badri Abdullah ini, merupakan sumbangan akademik yang bermanfaat khususnya bagi golongan penuntut ilmu, para pengkaji serta mereka yang mempunyai minat yang mendalam terhadap wacana hukum Islam semasa.

Karya ini cuba membuka dimensi baharu dalam perbahasan hukum Islam melalui pengintegrasian dengan bidang pemikiran sistem. Saya mendapati pendekatan ini amat menarik untuk diamati kerana memperlihatkan sıfat wacana hukum Islam yang dinamik serta kemampuannya untuk berintegrasi dengan disiplin ilmu lain meskipun daripada tradisi yang berbeza. Ini turut membuktikan bahawa, Islam secara asasnya mampu berinteraksi secara positif dan harmonis dengan tradisi keilmuan Barat yang bukan sahaja dalam bentuk pertentangan dan konflik semata-mata.

Isu-isu pemikiran dan persoalan-persoalan hukum yang dibangkitkan dalam karya ini turut menarik untuk diperhatikan secara lebih dekat. Ini kerana isu yang melibatkan hubungan timbal-balik antara peruntukan nas-nas syarak dan maslahah akan sentiasa timbul dari masa ke semasa. Seringkali isu-isu sedemikian ditangani tanpa mengambil pendekatan yang bersifat menyeluruh dan akhirnya mencetuskan konflik yang tidak berkesudahan. Karya ini, pada hemat saya, cuba menawarkan sebuah perspektif kepada pembaca, bahawa isu-isu hukum tersebut perlu diuruskan secara bijak dengan mengambilkira pelbagai aspek yang dilihat signifikan.

Nas, Maslahah dan Maqasid al-Shari'ah

04/10/2018
by IB Balai ILHAM .

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

Segala syukur dan puji bagi Allah yang maha esa lagi berkuasa yang menganugerahkan hidayah dan keupayaan untuk merealisasikan penerbitan Maqasid al-Shari’ah Antara Nas dan Maslahah Suatu Pendekatan Sistem ”. Penerbitan ini merupakan usaha terpuji penulis untuk menghasilkan karya rujukan yang komperehensif dan informatif ke arah mendidik masyarakat memahami dan menghayati Maqasid al-Shari’ah.

Wacana Maqasid al-Shari’ah kini telah mendapat tempat di kalangan masyarakat dan semakin giat dibicarakan oleh pelbagai pihak. Ini seiring dengan keterujaan ramai pihak untuk mempertontonkan Islam itu sebagai agama yang bersifat ‘universal’ atau sejagat. Kebangkitan kesedaran mengenai Maqasid al-Shari’ah atau al-Sahwah al-Maqasidiyyah ini pastinya memberikan makna dan penjenamaan penting kepada ajaran Islam yang syumul bersifat Rahmatan Lil ‘Alamin.

11 Kesilapan Pengawai Syariah Dalam Industri Kewangan Islam

06/09/2018
by IB Balai ILHAM .

11 Kesilapan Pengawai Syariah Dalam Industri Kewangan Islam

Sepanjang pemerhatian saya, ada beberapa kesilapan lazim yang dilakukan oleh pegawai Syariah, khususnya golongan yang baru sahaja bertugas sebagai pegawai Syariah. Kesilapan ini tidak terhad kepada 11 sahaja, tetapi 11 kesilapan inilah yang sempat saya perhatikan sepanjang pengalaman saya.

  1. Niat terpesong

Sebagai pendokong undang-undang muamalat Islam, seseorang yang ingin menjadi pegawai Syariah perlulah membetulkan niatnya terlebih dahulu sebelum memasuki industri kewangan Islam. Menurut pemerhatian saya, terdapat eksekutif Syariah yang sudah ‘terpesong’ niatnya apabila memasuki dunia praktikal muamalat ini. Terdapat mereka yang mendahului habuan gaji dan manfaat mengatasi tujuan utama memartabatkan undang-undang muamalat Islam di arus perdana kewangan negara. Tidak dinafikan, ada di kalangan eksekutif Syariah yang menjawat tugas tersebut tanpa mengetahui hakikat sebenar selok-belok dunia kewangan Islam tetapi walau apa pun kekangan yang ada, niat mestilah diperbetulkan terlebih dahulu.

Islah, Maqasid dan Reformis Masa Hadapan

03/09/2018
by IB Balai ILHAM .

Saudara Faisal menelurusi persoalan Islah, reformis Islam berlandaskan prinsip akar fiqh al-islah. Beliau berjaya meluruskan kekeliruan pemikiran yang berkecamuk lantaran bercambahnya ittijahat (aliran) dan pemakaian istilah dari konsep secara longgar yang menyimpang dari pengertian asal.

Maqasid al-Shar’iah diuar-uarkan oleh semua pihak termasuk penguasa untuk mempertahan helah politik masing-masing. Jawapannya bukanlah dengan mempopular slogan yang turut dicanang oleh juak-juak termasuk kalangan agamawan. Sebaliknya yang dituntut adalah wacana segar berlandaskan hujah sepertimana yang dilakarkan pengarang.

Mencerakan Maqasid Yang Digelapkan

03/09/2018
by IB Balai ILHAM .

Segala pujian dan syukur selayaknya dipanjatkan ke hadrat Allah S.W.T Tuhan sekelian alam atas anugerah petunjuk dan kekuatan untuk membuahkan satu penelitian dalam membentuk wawasan pemikiran kontemporari yang terkandung dalam buku “Islam dan Pemikiran Reformis Masa Hadapan” ini.

Istilah reformis atau Iṣlāḥ yang dikupas di dalam buku ini merujuk kepada satu gagasan pemikiran yang besar merentasi definisi, sejarah, wawasan dan landasan masa hadapan pemikiran tersebut yang memuatkan rencah dari wacana pemikiran Islamism, Political-Islam, Islamic-Modernism, Muslim-Democrat dan Post-Islamism.