UM Press

Contact us for a price
RM68.00
+
RM56.00
+
Sejarah China Moden
9789831004784
RM35.00
+
Allah Menurut Al Ghazali
9789674881900
RM64.00
+
RM45.00
+
RM48.00
+
RM50.00
+
RM53.00
+
Geografi Pilihan Raya Di Malaysia
9789674881870
RM68.00
+
RM48.00
+
Ilmu Miqat dalam Astronomi Islam
9789674881795
RM52.00
+
​Majalah Melayu Selepas Perang
9789831005583
RM58.00
+
​Malaysian Media Studies
9789831008447
RM42.00
+
RM35.00
+
RM25.00
+
RM25.00
Out of stock
RM48.00
+
RM80.00
+
RM50.00
+
RM85.00
+
​Novel-Novel Anwar Ridhwan
9831003632
RM25.00
+
RM35.00
+
​Politik Dalam Novel
983100292
RM25.00
+
RM25.00
+
RM25.00
+
​Jenayah Penderaan Kanak-Kanak
9789831004937
RM50.00
+
RM38.00
+
RM32.00
+
RM55.00
Out of stock
RM72.00
+
RM40.00
+
RM42.00
+
RM45.00
+
RM35.00
+
​Pragmatik Linguistik
9789831004968
RM50.00
+
​Strategi Pembelajaran Bahasa
9789831004920
RM40.00
+
RM25.00
+
RM35.00
+
RM25.00
+
​Hikayat Sarawak
9789831004685
RM50.00
+
​Jepun: Sejarah Dan Budaya
9831004086
RM30.00
+
​Khazanah Tafsir Di Nusantara
9789831005118
RM50.00
+
RM25.00
Out of stock
RM40.00
+
RM35.00
+
RM50.00
+
Introduction To Data Mining
9831003608
RM20.00
+
RM30.00
+
RM25.00
+
RM12.00
+
RM30.00
+
RM30.00
+